Od osnivanja preduzeca pa do danas, AD „PANON“ je stalnim ulaganjem i usavršavanjem procesa proizvodnje stekao status LIDERA u proizvodnji alkohola i sirceta i danas se može pohvaliti znatnim obimom izvoza na tržište EU.


Pocetak poslovanja špiritane vezuje se za 1923. godinu kada je, u okviru Fabrike šecera Crvenka, izgradena Fabrika alkohola po sistemu „Barbet“ iz Francuske. Cilj je bio da se iz melase, otpadnog soka fabrike šecera, proizvodi alkohol. Kapacitet fabrike je bio 15000 lit. rafinisanog alkohola/24h.


Od 1932. godine rafinerija je proširena „Hiag-ovim“ postrojenjem za proizvodnju apsolutnog 100%-tnog alkohola-špiritusa. 1939. godine, neposredno pred II Svetski rat, podignuta je zgrada u kojoj je trebala da bude smeštena oprema za preradu kukuruza u alkohol. Kako je rat onemogucio ugradnju ove linije, posle rata,tacnije 1950-te godine, u njoj je pocela proizvodnja alkoholnih pica pod imenom „Coral“.

 


 

DOKUMENTACIJA

Potvrda komisije za HOV

Poziv za skupstinu akcionara

Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta

Predlog odluke o obliku drustva

Predlog odluke o pokricu gubitka

Predlog odluke o usvajanju FI

Predlog statuta

 

U proizvodnom programu bile su veštacke rakije, slatki likeri, rum, sirupi i gazirani sokovi. 1963. godine energana se proširuje i modernizuje ugradnjom jednog novog kotla, prvi put sa pogonom na mazut, te jedne parne turbine za potrebe elektricne centrale. 1971. godine pušta se u rad nova fabrika za proizvodnju alkohola kapaciteta 30000 lit./dan i 5000 kg suvog inaktivnog kvasca. Stara fabrika tada prestaje sa radom ali se ponovo aktivira 1974. godine. U cilju povecanja proizvodnje kvasca prelazi se na Vogelbusch-ov B postupak. Stara špiritana je osposobljena i za preradu žitarica u alkohol ugradnjom linije za pripremu kukuruznog soka uz pomoc enzima. Od 1974. godine pored alkohola proizvodi se suvi inaktivni kvasac („Beviprot“). Prvi put je ta tehnologija isprobana 1973. godine a prva ozbiljnija proizvodnja ostvarena je 1981. godine. Vec 1982. godine izgraden je pogon za primarno precišcavanje otpadnih voda iz fabrike kao jednog od prvih takvih postrojenja u Vojvodini. Medutim, sankcije i energetska kriza su zaustavile rad ovog pogona 1991.godine.1992. godine obnavlja se proizvodnja žestokih pica sa povecanjem asortimana iz godine u godinu da bi danas dostigli asortiman od 20 vrsta žestokih alkoholnih pica. Pored proizvodnje alkohola, kvasca i alkoholnih pica narasla je potreba da se od sopstvenog alkohola proizvodi alkoholno sirce. Proizvodanja sirceta pocinje po tehnologiji FRINGS 1993. godine a iste godine proširuje se kapacitet proizvodnje sirceta sa dodatnom tehnologijom VOGELBUS za 100%.1994.godine uvodi se u asortiman proizvodnja bezalkoholnih pica (gustog soka)-narandža, limun, kivi, mango-koja je trajala do 2003. godine kada je i prestala ova proizvodnja sokova. Daljim proširenjem i povecanjem kapaciteta proizvodnje sirceta narasla je potreba za uvodenjem proizvodnje vinskog i jabukovog sirceta.Tako je 1994. godine zapocela proizvodnja prirodnog jabukovog sirceta a 1996. godine proizvodnja prirodnog vinskog sirceta koja traje i danas. Posle niza izmena na pripremi kukuruznog soka do tada, izvršena je generalna rekonstrukcija koja je omogucila znatno povecanje proizvodnje žitnog alkohola uz smanjenje utroška energije i sirovine i proizvodnja sirovog kukuruznog tropa.

AD “PANON“ je danas firma sa najvecim kapacitetom za proizvodnju etanola na prostorima bivše države, posebno žitnog alkohola. Takode je potencijalno najveci proizvodac alkoholnog sirceta u staroj Jugoslaviji. Proizvodac je šireg asortimana najboljih vodki u zamlji na bazi najfinijih, žitnih, neutralnih destilata. Proizvodi i inaktivni kvasac, kukuruzni trop i tehnicki alkohol i u planu je dalje proširenje i stalno usavršavanje proizvodnog procesa a sve s ciljem snadbevanja cenjenih potrošaca prirodnim proizvodima i zadovoljenja njihovih potreba vrhunskim kvalitetom i širokim asortimanom naših proizvoda.

Bilans stanja

Bilans uspeha

Promena na kapitalu

Ostali rezultat

Izvestaj o tokovima gotovine

Napomene

Redovan FI sa uporednim podacima

© Copyright PANON A.D. Crvenka 2007.
Optimizovano za Internet Explorer 1024x768
design by: www.crvenka.net